Hệ thống phổ khối nguyên tử plasma (ICP-MS) ghép nối với bộ bắn phá mẫu địa chất bằng laser.
Đăng ngày 19-11-2014 03:10:50 PM
Giá bán: Liên hệ

Hệ thống phổ khối nguyên tử plasma (ICP-MS) ghép nối với bộ bắn phá mẫu địa chất bằng laser.
Hãng sản xuất: Hoa kỳ
Bao gồm :
Thiết bị phổ khối ICP-MS
Thông tin chung:
được thiết kế với một buồng phản ứng động học Universal Cell một kênh khí. Hệ thống này phù hợp cho các ứng dụng chung cũng như phân tích đối tượng có nguồn gốc sinh học. sử dụng một loại khí trơ cho chế độ va chạm hoặc một loại khí hoạt động cho chế độ phản ứng.