Nhiệt kế hồng ngoại đo tai TS14
Mã sản phẩm: TS14
Đăng ngày 03-08-2016 05:11:53 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm: TS14
Xuất xứ: Đài Loan

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai TS206
Mã sản phẩm: TS206
Đăng ngày 03-08-2016 04:58:33 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm: TS206
Xuất xứ: Đài Loan

Máy đo huyết áp bắp tay avita BPM153
Mã sản phẩm: BPM153
Đăng ngày 03-08-2016 04:46:56 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm:  BPM153
Xuất xứ:  Đài Loan

Máy đo huyết áp bắp tay avita BPM104
Mã sản phẩm: BMP104
Đăng ngày 03-08-2016 04:42:11 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm:  BPM104
Xuất xứ:  Đài Loan

Máy đo huyết áp avita BPM613
Mã sản phẩm: BMP613
Đăng ngày 03-08-2016 03:17:29 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm:  BPM613
Xuất xứ:  Đài Loan

Máy đo huyết áp avita BPM602
Mã sản phẩm: BPM602
Đăng ngày 03-08-2016 03:07:45 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm:  BPM602
Xuất xứ:  Đài Loan