Nhiệt kế hồng ngoại đo tai TS14

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai TS14

TS14

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm: TS14Xuất xứ: Đài Loan

Chi tiết
Nhiệt kế hồng ngoại đo tai TS206

Nhiệt kế hồng ngoại đo tai TS206

TS206

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm: TS206Xuất xứ: Đài Loan

Chi tiết
Máy đo huyết áp bắp tay avita BPM153

Máy đo huyết áp bắp tay avita BPM153

BPM153

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm:  BPM153Xuất xứ:  Đài Loan

Chi tiết
Máy đo huyết áp bắp tay avita BPM104

Máy đo huyết áp bắp tay avita BPM104

BMP104

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm:  BPM104Xuất xứ:  Đài Loan

Chi tiết
Máy đo huyết áp avita BPM613

Máy đo huyết áp avita BPM613

BMP613

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm:  BPM613Xuất xứ:  Đài Loan

Chi tiết
Máy đo huyết áp avita BPM602

Máy đo huyết áp avita BPM602

BPM602

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm:  BPM602Xuất xứ:  Đài Loan

Chi tiết