Màng lọc trước (Lọc thô - Pre-filter)

Màng lọc trước (Lọc thô - Pre-filter)

Giá bán: Liên hệ

Màng lọc Extended Surface Series 400 là màng tiền bảo vệ cho quạt và màng lọc chính HEPA, loại 1 và 2 inch cho tốc độ gió lên tới 500 FPM, loại 4 inch lên tới 625 FPM

Chi tiết