Hệ thống cấp khí sạch tích hợp màng lọc HEPA (FFU - Fan Filter Unit)
Đăng ngày 24-11-2013 08:13:00 AM
Giá bán: Liên hệ

Hệ thống cấp khí sạch tích hợp màng lọc HEPA (FFU - Fan Filter Unit) cho hiệu năng cao phù hợp với các phòng sạch trong lĩnh vực: Dược Phẩm, Y Tế, công nghệ sinh học, môi trường....
Tính năng mới với Mô tơ một chiều (DC) do đó dễ dàng tích hợp hệ thống điều khiển (Kowa - DCBL Motor Serials –DC FFU Control System)
HIệu năng cao hơn FFU có mô tơ dùng xoay chiều (AC) trong đó: