Hệ thống cấp khí sạch tích hợp màng lọc HEPA (FFU - Fan Filter Unit)

Hệ thống cấp khí sạch tích hợp màng lọc...

Giá bán: Liên hệ

Hệ thống cấp khí sạch tích hợp màng lọc HEPA (FFU - Fan Filter Unit) cho hiệu năng cao phù hợp với các phòng sạch trong lĩnh vực: Dược Phẩm, Y Tế, công nghệ sinh học, môi trường....Tính năng mới với...

Chi tiết