Kéo phẫu thuật

Kéo phẫu thuật

S000619

Giá bán: Liên hệ

Dressing Instruments/ Kéo phẫu thuật

Chi tiết
Búa phản xạ Rabiner

Búa phản xạ Rabiner

JB01-007-23

Giá bán: Liên hệ

Búa phản xạ Rabiner JB01-007-23

Chi tiết
Đầu dò phẫu thuật

Đầu dò phẫu thuật

JB07-187-25 To JB0-191-25

Giá bán: Liên hệ

Đầu dò phẫu thuật Emmet JB07-187-25 To JB0-191-25

Chi tiết
Cán cầm kim phẫu thuật

Cán cầm kim phẫu thuật

JB06-001-01 To JB06-001-02

Giá bán: Liên hệ

Cán cầm kim phẫu thuật Kronecker JB06-001-01

Chi tiết
Nhíp phẫu thuật

Nhíp phẫu thuật

JB04-011-17

Giá bán: Liên hệ

Nhíp phẫu thuật Product # JB04-011-17

Chi tiết
Nhíp phẫu thuật

Nhíp phẫu thuật

JB04-005-17

Giá bán: Liên hệ

Nhíp phẫu thuật Taylor [JB04-005-17]

Chi tiết
Kéo phâũ thuật

Kéo phâũ thuật

JB03-001-11 To 20

Giá bán: Liên hệ

Kép phâũ thuật Standard [JB03-001-11 To 20] Product# JB03-001-11 To 20

Chi tiết
Nhíp phẫu thuật

Nhíp phẫu thuật

JB04-001-12

Giá bán: Liên hệ

Nhíp phẫu thuật - Surgical Tweezers Product JB04-001-12 

Chi tiết
Babinsky Pleximeters [DC01-003-22]

Babinsky Pleximeters [DC01-003-22]

S000602

Giá bán: Liên hệ

Babinsky Pleximeters JB01-003-22Product JB01-003-22

Chi tiết
Đè lưỡi inox

Đè lưỡi inox

S000601

Giá bán: Liên hệ

SEITZ TONGUE DEPRESSOR JB01-001-10 

Chi tiết