Dụng cụ nạo xương
Mã sản phẩm: S000625
Đăng ngày 13-07-2016 06:36:34 AM
Giá bán: Liên hệ

Bone currettes/Dụng cụ nạo xương

 

Bộ dụng cụ mài rũa xương
Mã sản phẩm: S000621
Đăng ngày 13-07-2016 06:07:59 AM
Giá bán: Liên hệ

Bone files/Rasps/Biopsy/ Dụng cụ mài rũa xương

Kìm cắt dây
Mã sản phẩm: S000620
Đăng ngày 13-07-2016 05:59:44 AM
Giá bán: Liên hệ

Wire cut pliers/Extension bows/Kìm cắt dây

Kìm nha khoa, dụng cụ phẫu thuật
Mã sản phẩm: S000618
Đăng ngày 12-07-2016 11:33:40 AM
Giá bán: Liên hệ

Pliers/ accessories/ Kìm nha khoa, dụng cụ phẫu thuật

Kẹp giữ xương
Mã sản phẩm: S000617
Đăng ngày 12-07-2016 11:28:31 AM
Giá bán: Liên hệ

Bone holding clamps/ Kẹp giữ xương

Máy khoan xương
Mã sản phẩm: S000616
Đăng ngày 12-07-2016 11:23:48 AM
Giá bán: Liên hệ

Bone drills/ Máy khoan xương

Bộ dụng cụ khoan xương
Mã sản phẩm: S000615
Đăng ngày 12-07-2016 11:19:11 AM
Giá bán: Liên hệ

Bone reamers/ Bộ dụng cụ khoan xương