Phụ kiên hãng Perkin Elmer Seal, Pump, LP, Gold Phụ kiên hãng Perkin Elmer Seal, Pump, LP, Gold Product Description: Phụ kiên hãng Perkin Elmer Seal, Pump, LP, Gold Seal, Pump, LP, Gold, Equiv. to OEM 0990-7339 Hãng: Perkin Elmer - USA Phụ kiên hãng Perkin Elmer 0 VND Số lượng: 1 Bộ
  • Phụ kiên hãng Perkin Elmer Seal, Pump, LP, Gold

  • Đăng ngày 29-01-2015 10:19:17 AM - 2618 Lượt xem
  • Product Description: Phụ kiên hãng Perkin Elmer Seal, Pump, LP, Gold Seal, Pump, LP, Gold, Equiv. to OEM 0990-7339 Hãng: Perkin Elmer - USA


    •  

  • 0 VND

Product Description: Phụ kiên hãng Perkin Elmer Seal, Pump, LP, Gold
Seal, Pump, LP, Gold, Equiv. to OEM 0990-7339
Hãng:  Perkin Elmer
Model(s) - Code:  1, 2, 3, 3B, 4, 10, 200 Series, 250, 400, 410, 620, Int. 4000, Int. 4000
OEM Part Number:  09907339
     

 

Sản phẩm cùng loại
Tư vấn trực tuyến

Kinh doanh 1 0989890808

contact@vinaquips.com

Yahoo! Messenger: Liên hệ

Kinh doanh 2 0964932340

tri@vinaquips.com

Yahoo! Messenger: Liên hệ

Kinh doanh 3 0813866666

tien@vinaquips.com

Yahoo! Messenger: Liên hệ