Phụ kiên hãng Perkin Elmer Lamp, Deuterium Phụ kiên hãng Perkin Elmer Lamp, Deuterium Product Description: Phụ kiên hãng Perkin Elmer Lamp, Deuterium Lamp, Deuterium, Equiv. to OEM B016-0917 Hãng: Perkin Elmer - USA Phụ kiên hãng Perkin Elmer 0 VND Số lượng: 1 Bộ
  • Phụ kiên hãng Perkin Elmer Lamp, Deuterium

  • Đăng ngày 29-01-2015 10:21:11 AM - 2257 Lượt xem
  • Product Description: Phụ kiên hãng Perkin Elmer Lamp, Deuterium Lamp, Deuterium, Equiv. to OEM B016-0917 Hãng: Perkin Elmer - USA


    •  

  • 0 VND

Product Description: Phụ kiên hãng Perkin Elmer Lamp, Deuterium
Lamp, Deuterium, Equiv. to OEM B016-0917
Hãng:  Perkin Elmer - USA
Model(s):  5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 40, 800, 900, Lambda 2
OEM Part Number:  B016-0917 & L6022728
     

 

Sản phẩm cùng loại
Tư vấn trực tuyến

Kinh doanh 1 0989890808

contact@vinaquips.com

Yahoo! Messenger: Liên hệ

Kinh doanh 2 0964932340

tri@vinaquips.com

Yahoo! Messenger: Liên hệ

Kinh doanh 3 0813866666

tien@vinaquips.com

Yahoo! Messenger: Liên hệ