Bút đo ion Ca2+ Horiba B-751
Đăng ngày 01-12-2014 08:24:39 AM
Giá :1 VND

Dải đo 40 - 4000 ppm (mg/L), (10ˉ³ - 10ˉ¹ mol/L) Chuỗi hiển thị: 0 - 9900 ppm (mg/L) Độ phân giải: 0 - 1.0 ppm: 0.1 ppm 0 - 99 ppm: 1 ppm 100 - 990 ppm: 10 ppm 1000 - 9900 ppm: 100 ppm Hiệu chỉnh: 2 điểm Độ lặp lại: ±20% Hiển thị: màn hình LCD Nhiệt độ/ độ ẩm hoạt động: 5 - 40˚C, 85% Cung cấp bao gồm 01 bút đo Ca+ bỏ túi B-751 01 túi đựng 02 pin sử dụng 01 bộ đầu nhỏ mẫu 01 bộ dung dịch chuẩn 01 hướng dẫn sử dụng

Bút đo ion K+ Horiba B-731
Đăng ngày 01-12-2014 08:23:30 AM
Giá :1 VND

Dải đo 39 - 3900 ppm (mg/L), (10ˉ³ - 10ˉ¹ mol/L), 20 - 2000 kg/10a Chuỗi hiển thị: 0 - 9900 ppm (mg/L) Độ phân giải: 0 - 1.0 ppm: 0.1 ppm 0 - 99 ppm: 1 ppm 100 - 990 ppm: 10 ppm 1000 - 9900 ppm: 100 ppm Hiệu chỉnh: 2 điểm Độ lặp lại: ±10% Hiển thị: màn hình LCD Nhiệt độ/ độ ẩm hoạt động: 5 - 40˚C, 85% Cung cấp bao gồm 01 bút đo K+ bỏ túi B-731 01 túi đựng 02 pin sử dụng 01 bộ đầu nhỏ mẫu 01 bộ dung dịch chuẩn 01 hướng dẫn sử dụn

Bút đo ion Na+ Horiba B-722
Đăng ngày 01-12-2014 08:22:21 AM
Giá :1 VND

Dải đo 23 - 2300 ppm (mg/L), (10ˉ³ - 10ˉ¹ mol/L) Chuỗi hiển thị: 0 - 9900 ppm (mg/L) Độ phân giải: 0 - 1.0 ppm: 0.1 ppm 0 - 99 ppm: 1 ppm 100 - 990 ppm: 10 ppm 1000 - 9900 ppm: 100 ppm Hiệu chỉnh: 2 điểm Độ lặp lại: ±10% Hiển thị: màn hình LCD Nhiệt độ/ độ ẩm hoạt động: 5 - 40˚C, 85% Cung cấp bao gồm 01 bút đo Na+ bỏ túi B-722 01 túi đựng 02 pin sử dụng 01 bộ đầu nhỏ mẫu 01 bộ dung dịch chuẩn 01 hướng dẫn sử dụng

Bút đo độ mặn Horiba B-721
Đăng ngày 01-12-2014 08:20:45 AM
Giá :1 VND

Dải đo: 0.1 - 10%trọng lượng Dải hiển thị: 0.00 - 25%trọng lượng Độ phân giải: 0.00 - 0.99 % : 0.01 % 1.0 - 9.9 % : 0.1% 10 - 25 % :1% Độ chính xác: ±10% giá trị đo Hiệu chỉnh: 2 điểm Hiển thị: màn hình LCD Giá bao gồm 01 bút đo độ mặn B-721 01 túi đựng 02 pin sử dụng 01 bộ đầu nhỏ mẫu 01 cảm biến lắp trong 01 bộ dung dịch chuẩn 01 hướng dẫn sử dụng

Bút đo pH Horiba B-211
Đăng ngày 01-12-2014 08:19:46 AM
Giá :1 VND

Nguyên lý đo: Phương pháp điện cực thủy tinh Màn hình hiển thị LCD 2-1/2 chữ số Dải đo: pH 2 ~ 12 Độ lặp lại: ±0.1pH Nhiệt độ mẫu: 5- 40˚C Hiệu chỉnh: 1 điểm PH 7 Cấu trúc chống chịu nước

Bút đo ion Nitorat NO3- (cho đất) Horiba B-342
Đăng ngày 01-12-2014 08:18:31 AM
Giá :1 VND

Dải đo Phương pháp đo: Điện cực lựa chọn ion NO3-: 30 to 600 (ppm or mg/L) NO3- N: 6.8 to 140 (ppm or mg/L-N) NO3 - N *1: 3.4 to 68 (kg/10a) Hiển thị: LCD 4 chữ số Độ lặp lại: 10% *2 Hiệu chỉnh: 1 điểm Khả năng chống nước: IP 67 Tự động tắt sau 30 phút Nhiệt độ/ độ ẩm hoạt động: 5 - 40˚C, 85% Cung cấp bao gồm 01 bút đo NO3- bỏ túi B-342 01 hộp đựng 02 pin sử dụng 01 bộ đầu nhỏ mẫu 01 bộ dung dịch chuẩn 01 hướng dẫn sử dụng

Bút đo ion Nitorat NO3- Horiba B-343
Đăng ngày 01-12-2014 08:17:19 AM
Giá :1 VND

Dải đo NO3-: 62 - 6200 ppm (mg/L), NO3- N: 14 - 1400 ppm (mg/L), Hiển thị: LCD 4 chữ số Độ lặp lại: 10% *2 Hiệu chỉnh: 1 điểm Khả năng chống nước: IP 67 Tự động tắt sau 30 phút Nhiệt độ/ độ ẩm hoạt động: 5 - 40˚C, 85% Cung cấp bao gồm 01 bút đo NO3- bỏ túi B-343 01 hộp đựng 02 pin sử dụng 01 bộ đầu nhỏ mẫu 01 bộ dung dịch chuẩn 01 hướng dẫn sử dụng

Bút đo pH Horiba B-712
Đăng ngày 01-12-2014 08:16:13 AM
Giá :0 VND

Dải đo: pH 2 ~ 12 Dải hiển thị: 0 - 14pH Độ phân giải: 0.1/0.01pH Độ chính xác: ±0.1pH Hiệu chỉnh: 2 điểm Hiển thị: màn hình LCD Nhiệt độ/ độ ẩm hoạt động: 5 - 40˚C, 85% Giá bao gồm 01 bút đo pH bỏ túi B-712 01 túi đựng 02 pin sử dụng 01 bộ đầu nhỏ mẫu 01 cảm biến lắp trong 01 bộ dung dịch chuẩn 01 hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm tương tự
 • Tủ an toàn sinh học cấp...

  Tủ an toàn sinh học cấp II Esco Labculture kiểu A2 (E-Series) pha trộn thế hệ mới nhất của công nghệ động cơ tiết kiệm năng lượng DC ECM với hơn 25 năm kinh nghiệm của Esco về thiết kế tủ an toàn sinh học. Labculture kết hợp vô số các thiết kế, kết...

 • Tủ an toàn sinh học cấp...

  Tủ an toàn sinh học cấp II Esco Labculture kiểu A2 (E-Series) pha trộn thế hệ mới nhất của công nghệ động cơ tiết kiệm năng lượng DC ECM với hơn 25 năm kinh nghiệm của Esco về thiết kế tủ an toàn sinh học. Labculture kết hợp vô số các thiết kế, kết...

 • Tủ an toàn sinh học cấp...

  Tủ an toàn sinh học cấp II Esco Labculture kiểu A2 (E-Series) pha trộn thế hệ mới nhất của công nghệ động cơ tiết kiệm năng lượng DC ECM với hơn 25 năm kinh nghiệm của Esco về thiết kế tủ an toàn sinh học. Labculture kết hợp vô số các thiết kế, kết...

 • Tủ an toàn sinh học cấp...

  Tủ an toàn sinh học cấp II Esco Labculture kiểu A2 (E-Series) pha trộn thế hệ mới nhất của công nghệ động cơ tiết kiệm năng lượng DC ECM với hơn 25 năm kinh nghiệm của Esco về thiết kế tủ an toàn sinh học. Labculture kết hợp vô số các thiết kế, kết...

 • Tủ an toàn sinh học cấp...

  Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại B2 bảo vệ người sử dụng, sản phẩm, môi trường và thích hợp khi làm việc với một lượng nhỏ hóa chất và tác nhân độc hại ở các cấp độ an toàn sinh học cấp 1, 2 hoặc 3. Với tủ an toàn sinh học cấp 2 loại B2, tất cả dòng...